Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Management Professionals, Leiders in Lean

 Lean Management Professionals verwelkomen u op hun website over Lean Management!

U heeft uw organisatie door de (laatste) crisis geloodst en de groei zit er weer goed in. En u realiseert zich, NU is het moment om, als hoogste leidinggevende van uw organisatie(onderdeel), met uw organisatie de weg naar een Lean Management Organisatie op te gaan. Naast informatie over onze dienstverlening treft U op deze website van Lean Management Professionals al veel informatie aan die U kan helpen bij uw oriëntatie.

Let Op:

Een transformatie op weg naar een Lean Management Organisatie begint bij U en uw team! Geen “Lean-Staf” verantwoordelijk voor de veranderingen. Een dergelijk ingrijpende overgang, die de organisatie en haar medewerkers in alle uithoeken omvat kan niet anders dan door U, als hoogste leidinggevende, geleid worden. Geen “CLO” (Chief Lean Officer) erbij in uw team (maar U, wel samen met uw team).

De weg naar een Lean Organisatie is dan ook geen Quick Fix, ook geen “Copy-Paste”, maar een lange reis op weg naar een voor ALLE stakeholders betere organisatie. De klant is hierbij de Primus inter Pares.

En omdat het bij U begint, begint onze ondersteuning ook bij U en uw Team. En begeleiden, ondersteunen en faciliteren wij U “Every step of the Way”. En U leert bij iedere stap. Zolang als moet, maar niet langer dan echt nodig. Onze dienstverlening richt zich dan ook primair op Leidinggevenden, Management, Directies en/of C-leden.

Wat is Lean Management volgens Lean Management Professionals?

Lean Management is een, de volledige organisatie omvattende, organisatie- of management filosofie. Een Lean-reis raakt dan ook iedereen en elk proces in uw organisatie.

Lean Management en Lean Management Professionals ondersteunen u bij:

 • De klanten analyse. Uw klanten zijn de Primus inter Pares van al uw stakeholders bij uw organisatie. Geef ze “wat” ze willen, “wanneer” ze het willen en “waar” ze het willen. Maar…breng focus aan in uw klantportfolio.
 • Het continu ontwikkelen van u, uw mensen, medewerkers, leidinggevenden, managers. Van Toyota komt de uitspraak: “First we built people, then we built cars”.
 • Het vormgeven van een cultuur, waardoor uw (lerende) organisatie in staat is zich continu aan te passen aan zich wijzigende in- en externe omstandigheden. (Vergroten van het adaptief vermogen). En die cultuur is gebaseerd op vertrouwen in de kracht en kwaliteiten van alle organisatieleden.
 • Het richten van uw organisatie, in alle opzichten, in al haar geledingen en op elk niveau, op de lange termijn. Het gaat om een beschrijving van uw organisatie, haar klanten, haar producten en dienstverlening over 20 – 30 jaar. (True North). Wat is uw met de organisatieleden ontwikkelde en gedeelde droom, uw doel?
 • Het vertalen van deze beschrijving, via tussenstappen zoals Hoshin Kanri, naar “En wat betekent dat voor ons dagelijks handelen?” en het vertalen van lange termijn organisatie beschrijving naar: “En wat betekent dat voor mijn bijdrages als individueel organisatielid?” Niet door u opgelegd, maar op basis van wederzijds vertrouwen gezamenlijk vastgesteld (overigens niet eens ook altijd vastgelegd).
 • De rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle organisatieleden, waaronder nadrukkelijk aandacht voor u en uw team in de vorm van de ontwikkeling van uw Lean Leiderschap. Maar ook individueel Lean Leiderschap op elk niveau. Ook hier staat het vertrouwen aan de basis en blijkt een formele vastlegging overbodig.
 • Het continu verbeteren van: de kwaliteit & betrouwbaarheid van uw product, dienst en/of zorg, verkorten van uw levertijden en verlagen van uw kosten. Gebaseerd op de Klantwens. Door de inzet van bijvoorbeeld de KATA, PDCA en/of Kaizen, e.d. En met enthousiaste medewerking van uw organisatieleden, die spontaan ideeën aandragen en ook zelf verbeteringen realiseren.
 • Focus op de plek waar het werk voor de klant wordt uitgevoerd. Ga zelf kijken, respecteer uw mensen, vraag naar oorzaken van problemen en help bij het oplossen.

“Je moet over de grote dingen nadenken, terwijl je de kleine dingen doet, zodat alle kleine dingen de juiste richting krijgen” (Alvin Toffler)

Waarom Lean Management volgens Lean Management Professionals?

Lean Management Professionals streeft ernaar  u te ondersteunen om uw organisatie tot leider in uw specifieke branche te maken en te houden door continu verder te ontwikkelen.

 • Het gaat dan over de juiste kwaliteit-/prijsverhouding van uw producten, uw dienstverlening of uw zorgaanbod. Let wel, woorden en hun volgorde doen ertoe: Eerst Kwaliteit, dan Kosten. In de voor de klant juiste verhouding.
 • Over de hoge betrouwbaarheid ervan.
 • Het gaat ook om uw korte levertijden.
 • En, niet in de laatste plaats gaat het ook om uw lage voortbrengingskosten. (U wilt ook geld verdienen)
 • Last but not least: om het grote adaptief vermogen van uw organisatie in een wereld waarin “verandering” de enige constante is.

Wij zijn er van overtuigd dat Lean Manufacturing (Industrie, doorontwikkeling van het Toyota Production System) en/of Lean Management (Zorg-/Dienstverlening) dat als management- en organisatiefilosofie mogelijk maken.

Lean Management Professionals hebben hun dienstverlening daarop ingericht. Door middel van ondersteuning, advisering, kennis- en vaardigheden overdracht aan u maken wij het voor u en uw organisatie mede mogelijk om, volgens uw klanten, de beste (niet perse de grootste, dat gaat vanzelf) en betrouwbaarste te worden in uw branche.

Niet alleen vandaag, maar juist ook voor de langere termijn. Door via u uw organisatie ook te leren zich continu aan te passen aan de voortdurende in- en externe ontwikkelingen. U gaat leiding geven aan een continu lerende organisatie waar vertrouwen (niet controle!) aan de basis staat.

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptive to change (Darwin)

Lean Management Professionals, wie zijn wij?

Lean Management Professionals is een hands-on advies/implementatie bureau met als specialisatie Lean Management. Wij werken vanuit de visie dat uw producten, diensten en/of zorg waarde moeten toevoegen aan uw klanten, cliënten en/of patiënten om hun tevredenheid en loyaliteit te verhogen. Uw klant is de primus inter pares onder de stakeholders van uw organisatie.

Ervaring met Lean Manufacturing, Lean Management (LSS) en Proces Verbeteren is opgedaan in de Industrie (Voedingsmiddelen), Ouderenzorg (VV&T), Logistieke Dienstverlening (Handling & Transport), Overheid (Belastingdienst), Assemblage (Koffie Automaten) en Zakelijke Dienstverlening (Credit Management)

Op grond van deze ervaringen is onze conclusie, dat succes of falen met Lean afhangt van het Leiderschap en de Cultuur in de betreffende organisatie en pas daarna van de toe te passen methoden en technieken.

Lean Management Professionals, dienstverlening op maat

Primair is onze dienstverlening in de vorm van begeleiding en coaching bij de start en/of tijdens de Lean-reis dan ook gericht op de Leidinggevende, de Manager, de Directeur of het C-suite lid dat met zijn/haar team aan deze Lean-reis begint of al onderweg is. Zo lang en zo vaak als nodig, zo kort als verantwoord kan.

Wil je gebruik maken van onze kennis en ervaring mail of bel dan naar:

Email:    ericgroothuis@leanmanprof.nl

Mobiel: +31 651 409 651

Wilt u de transformatie naar een Lean Organisatie uitbesteden aan anderen (Chief Lean Officer?), een Lean Staf organisatieonderdeel inrichten, of wilt u alleen maar sponsor van een door externen geleid Lean project zijn? Gelooft u dat een bottom-up invoering de juiste weg is? U gaat ervan uit, dat Lean een project is?

Dan brengen wij u graag in contact met andere, ook goede, collega consultancy-bureaus.

Lean Management Professionals, comfortabel in (maat)pak en in spijkerbroek

 

Lean Management Professionals bieden u:

Volledige ondersteuning aan u bij Lean Manufacturing / Lean Management transformaties of Operational Excellence door het ontwikkelen van een Continu Verbeter Cultuur en Lean Leiderschap.

Wij bieden mens- en resultaatgericht maatwerk waarbij voor ons het belang van u en uw organisatie voorop staat.

Daarbij voelen wij ons net zo comfortabel in een (maat)pak als in een spijkerbroek.

Hieronder  John Shook, in een Engelstalige video, de moeite waard als het gaat om Lean Management.

John Shook: “He is recognized as a true sensei who enthusiastically shares his knowledge and insights within the Lean Community and with those who have not yet made the lean leap. Shook learned about lean management while working for Toyota for nearly 11 years in Japan and the U.S., helping it transfer production, engineering, and management systems from Japan to NUMMI and subsequently to other operations around the world. While at Toyota’s headquarters, he became the company’s first American kacho (manager) in Japan. In the U.S., Shook joined Toyota’s North American engineering, research and development center in Ann Arbor, MI, as general manager of administration and planning. His last position with Toyota was as senior American manager with the Toyota Supplier Support Center in Lexington, KY, assisting North American companies implement the Toyota Production System.”

Boeken door John Shook op de John Shook pagina:

 • Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate MUDA
 • Managing to Learn, Using the A3 Management Process to Solve Problems, Gain Agreement, Mentor and Lead
 • Lean Lexicon, A Graphical Glossary for Lean Thinkers
 • Kaizen Express; Fundamentals for your Lean Yourney [Toshiko Narusawa]
 • VSM Participants Guide for Training to See: A Value Stream Mapping Workshop

Blog

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van Lean Management.

Lezen

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2018-Concept: YA!-Design: StandOut