Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Management Aanpak

Lean Management Aanpak met Lean Management Professionals

Lean Management Aanpak door Lean Management Professionals

Wij gaan uit van de opvatting dat Lean Management (Lean Manufacturing) een management- en organisatiefilosofie is en daarmee alomvattend. Voortgekomen uit onder andere het Toyota Production System (TPS), maar inmiddels onder de naam Lean Management verder ontwikkeld ook in andere branches. En daarmee is het veel meer dan alleen een gereedschapskist met concepten en instrumenten. Het gaat over gerichtheid op de lange termijn, focus op uw klanten, Lean Leiderschap, medewerkers die voortdurend verbeteren, reductie van kosten, verkorting van doorlooptijden, de transformatie naar een lerende organisatie. En ook: op het vergroten van het adaptief vermogen van de organisatie om de voortdurende veranderingen in- en extern te kunnen verwerken.

Let op: Onderzoek (Industry Week, USA) laat zien, dat slechts 2% van de organisaties die met Lean Management / Lean Manufacturing starten ook doorgaan met ontwikkelen, verbeteren en het laten zien van resultaten op de lange termijn!!! Met onze Lean Management Aanpak proberen wij dat percentage (fors) te verbeteren.

Lean Management Aanpak en gerichtheid op de lange termijn van Lean Management

Onze Lean Management Aanpak is gericht op de lange termijn en dat in alle opzichten. Het voortbestaan van de organisatie gaat boven het op korte termijn realiseren van (nog) meer winst. Die lange termijn gaat ook over de in- en externe relaties. Met medewerkers, bedoeld om er continu verbeteraars van te maken, die betrokken, gemotiveerd en klantgericht hun werkzaamheden uitvoeren. Met leveranciers en partners om tot een geoptimaliseerd klantproces te komen. Met de omgeving om bij te dragen aan haar ontwikkeling. Met uw financiën, waarbij besluiten over reserveringen, over de hoogte van het eigen vermogen, worden genomen in het licht van de lange termijn.

Lean Management Aanpak en klanten als Primus inter Pares binnen Lean Management.

Eén van de belangrijkste pijlers onder onze Lean Management Aanpak is het respect voor alle stakeholders bij uw organisatie. Binnen uw organisatie zijn van uw stakeholders uw klanten de Primus Inter Pares. Uw Lean Management organisatie is primair gericht op het leveren van die goederen en/of diensten en/of zorg die voldoen aan de eisen van uw klant(en). Het gaat om het leveren van toegevoegde waarde voor uw klant.

Klantwaarde laat zich als volgt definiëren:

Lean Management Aanpak

Klantfocus in vereenvoudigd Lean Management Model

 

 • Lever mij precies die waarde die ik, als klant, wil
 • Lever deze waarde daar waar ik die wil
 • Lever die waarde op het moment dat ik het wil
 • Los mijn problemen volledig op
 • Bezorg mij geen nieuwe problemen
 • Zorg ervoor dat ik mijn tijd niet hoef te verspillen

 

 

Over wat klanten willen zijn inmiddels vele boeken volgeschreven, denk aan “de Merkenmotor”, “de Belevenis Economie” of de “9+ Organisatie”. Hierbij gaat het om meer dan alleen een traditioneel klanttevredenheid onderzoek, hierbij gaat het ook om het in kaart brengen van de “verborgen/impliciete” wensen en verlangens van klanten. En natuurlijk om vervolgens uw organisatie op die uitkomsten in te richten.

Onze Lean Management Aanpak ondersteunt met het krijgen van inzicht in de diepere drijfveren van uw klanten.

Lean Management Aanpak en medewerker tevredenheid met Lean Management

Medewerkers vormen het onderscheidend vermogen van een organisatie. Daarbij is tevredenheid een containerbegrip waarbinnen  onder andere elementen als: motivatie, betrokkenheid, loyaliteit, klantgerichtheid, engagement, enzovoort onderdeel zijn. De kwaliteit van het werk van uw medewerkers bepaalt vaak de kwaliteit van uw product of dienst. Zij weten meestal al geen ander waar het in de uitvoering van het werk beter kan. Zij kunnen u aangeven waar verspillingen in de werkprocessen van uw organisatie zitten. Onze Lean Management Aanpak ondersteunt u bij vrijmaken van dit geweldige potentieel aan mogelijke verbeteringen. En hoe vervolgens dit ook blijvend (continu verbeteren) binnen uw Lean Management organisatie te organiseren. Belangrijk is om duidelijk te maken wat en hoe zij kunnen bijdragen aan het lange termijn doel van uw organisatie.

Lean Management Aanpak en Operational Excellence als onderdeel van Lean Management.

Mooi, zult u zeggen, mijn organisatie wordt met behulp van Lean Management Klantgericht. Maar, mag ik ook een boterham verdienen? En natuurlijk mag dat, het moet zelfs, uw organisatie is immers gericht op de lange termijn.

Om dat te bereiken werkt onze Lean Management Aanpak met u aan het verkorten van de doorlooptijden van uw voortbrengingsprocessen en aan het verlagen van uw kosten. Kortom wij werken aan een excellente inrichting van uw operatie, waarbij wij ook belangrijke onderdelen als leiderschap en medewerker tevredenheid betrekken. Wij besteden dus ook aandacht aan uw organisatiecultuur.

De focus bij OPEX ligt op het inzicht krijgen in en analyseren van al uw voortbrengingsprocessen. En natuurlijk in de eerste plaats op het oplossen van knelpunten die we daarin ontdekken. En in de tweede plaats in het aanreiken van instrumenten om daarna zelf voortdurend verder te verbeteren. En gedurende dat proces werken Lean Management Professionals met u ook aan Lean Leiderschap, aan medewerker tevredenheid en alle andere elementen die bijdragen aan de overgang naar Uw Lean Management organisatie. Daarbij gaat het niet alleen om kennis- en vaardigheden overdracht, maar ook om overdracht van de juiste houding en het juiste gedrag. Naast lean professional en -adviseur zijn we daarmee ook lean coach.

Lean Management Aanpak naar een Lean Management organisatie.

 • Lean Management Professionals geloven in een teamgerichte (“practice what you preach”) aanpak. Dus wij ondersteunen u met de ontwikkeling van uw huidige organisatie cultuur naar een Lean Management cultuur. U en uw (Directie-/Management-)team zijn immers de cultuurdragers in uw organisatie. Het gaat dan om de ontwikkeling van missie, visie en strategie, om de lange termijn en om het ontwikkelen van Houding en Gedrag.
 • Lean Leiderschap ontwikkeling is essentieel. U en uw team gaan over uw organisatiefilosofie. U bepaalt uw organisatie cultuur. U en uw team geven leiding aan alle veranderingen. Lean Management Professionals kunnen hun dienstverlening daarop afstemmen.
 • Vervolgens ondersteunen we u om te komen tot een analyse van uw organisatie nu. Met u analyseren wij wat er moet gebeuren om te komen tot het gewenste en starten met het op orde brengen van de basisvoorwaarden om te kunnen komen tot een Lean Management organisatie gekenmerkt door voortdurend verbeteren. We staan daarbij in aanvang een aanpak voor gekenmerkt door relatief kleine projecten en pilots, vooral om te leren wat echt bij uw organisatie past.
 • Op basis daarvan komt het tot een organisatiebrede verandering. Hierin gaat het ook nog steeds bij voortduring over Leiderschap. Immers in deze fase moet voor iedereen duidelijk worden welke persoonlijke bijdrage geleverd gaat worden aan de Missie, Visie en Strategie van uw organisatie op weg naar Lean Management. Deze fase gaat geleidelijk over naar de fase waarin het “nieuwe” werken de dagelijkse routine wordt, waarvan continu verbeteren een onlosmakelijk onderdeel is.
 • Het aanleren van de bij uw organisatie horende concepten en instrumenten, waarbij de nadruk ligt op het vergroten van het adaptieve vermogen van uw organisatie om mee te ontwikkelen met de voortdurende in- en externe veranderingen. U gaat leidinggeven aan een continu lerende organisatie.

In ons persoonlijk leven hebben we de kracht van adaptief vermogen leren waarderen. Opgevoed als we zijn, met een set aan normen, waarden, kennis en vaardigheden die ons succesvol door de turbulentie van de afgelopen zestig jaar heeft gevoerd.

Uiteraard begeleiden Lean Management Professionals iedere fase met de inzet van daarvoor passende concepten en instrumenten. Voortdurend wordt organisatiebreed feedback gegeven om de bij uw organisatie vastgestelde Lean Management organisatiecultuur (verder) te ontwikkelen. Veel aandacht besteden wij aan de ontwikkeling van Lean Leiderschap.

Wilt u, helemaal vrijblijvend, met ons overleggen over uw overgang naar Lean Management, vult u dan het informatie-/contactformulier hiernaast in. Mailen of bellen kan natuurlijk ook. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden