Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Manufacturing Aanpak

Lean Manufacturing Aanpak door Lean Management Professionals

Lean Manufacturing Aanpak, waar komt het vandaan?

De Lean Manufacturing Aanpak sluit nog het meest aan op het Toyota Production System (TPS) en de verdere ontwikkelingen daarvan in de automotive- en andere maak industrieën. Toch gaat het ook hier niet alleen om hetgeen wat vanuit TPS verder is ontwikkeld. Dat is maar één kant van de medaille. De andere kant gaat over de bijbehorende cultuur van de Lean Manufacturing organisatie. De cultuur afgeleid, niet gekopieerd, van de Toyota Philosophy.

Lean Manufacturing Aanpak en de basisprincipes.

Lean Manufacturing Aanpak

het “Lean Manufacturing Huis”

Onze Lean Manufacturing Aanpak gaat over een aantal basisprincipes, noodzakelijk om echt succesvol te zijn met deze organisatiefilosofie. Allereerst gaat het om het formuleren van een visie op de lange termijn. Het gaat ook om het respect voor alle stakeholders, voor klanten, medewerkers, maar ook voor leveranciers en voor het milieu. Het gaat om de kwaliteit van uw producten (en eventueel gerelateerde diensten) en natuurlijk ook om kosten en levertijden. En, het is een organisatiefilosofie, onze Lean Manufacturing Aanpak gaat over het geheel van de organisatie en al haar delen. Dus over alle afdelingen, maar ook over alle organisatieleden en over Lean Leiderschap.

Een apart hoofdstuk binnen onze Lean Manufacturing aanpak wordt gevormd door uw installaties/machines. Hiervoor is het zogenaamde Total Productive Maintenance ontwikkeld, een systeem, dat uw onderhoud optimaliseert en de samenwerking tussen Operatie en Technische Dienst intensiveert en verbetert.

Lean Manufacturing Aanpak en uw lange termijn

Het is belangrijk om voor uw organisatie de lange termijn doelen te ontwikkelen. Binnen onze Lean Manufacturing Aanpak begint dat met het formuleren van uw “True North”. Een bijna onwaarschijnlijk doel, te bereiken over twintig, dertig jaar. Om in die richting te werken ontwikkelt u voor de organisatie de Missie, Visie en Strategie. Daarbij denkt u in termen van 3 tot 5 jaar. Missie, Visie en Strategie worden natuurlijk vertaald naar en gedeeld met iedere afdeling van uw organisatie en met de medewerkers. Deze exercitie is noodzakelijk om richting te geven aan uw organisatie. Het gaat erom de “neuzen dezelfde kant op te laten wijzen”. Lean Management Professionals ondersteunt u bij het formuleren van uw “True North” en van uw “Hoshin Kanri” [Missie, Visie en Strategie]

Lean Manufacturing Aanpak en uw Stakeholders

Een organisatie die werkt op basis van de Lean filosofie heeft respect voor alle stakeholders. En handelt daar ook naar.

U richt zich nadrukkelijk op de wensen en verlangens van de klant. Wat dat betreft zou de klant de Primus inter Pares kunnen zijn van alle stakeholders. Wensen en verlangens van klanten zijn niet zonder meer duidelijk. Ook niet bij de klant zelf. Ook hier geldt de “IJsberg”, waarin een belangrijk deel van de klantverwachtingen onder het wateroppervlak zit. Deze verwachtingen zijn door middel van onderzoek wel expliciet te maken. De laatste jaren is over merken, klanten, verwachtingen veel literatuur verschenen. Hier noem ik alleen het boek: de “9+Organisatie”. Natuurlijk kunnen wij u ondersteunen bij het achterhalen van de werkelijke klantvraag.

Dat betekent dat geïnvesteerd wordt in de wederzijdse relatie met uw leveranciers en dienstverleners en dat u met uw leveranciers en dienstverleners samen werkt aan de juiste prijs-/kwaliteit verhouding van uw inkopen. Ook hier geldt niet het mogelijk korte termijn geldelijke gewin, maar de profijtelijke langdurige relatie. Uiteindelijk wilt u met hen een productieketen bereiken volledig georganiseerd volgens onze Lean Manufacturing Aanpak. Lean Management Professionals gaat graag met u op zoek naar de juiste vormgeving met uw externe relaties.

Lean Manufacturing Aanpak

Overzicht in- externe Stakeholders

Uw medewerkers spelen in onze Lean Manufacturing Aanpak een sleutelrol. Zij zijn zich bewust van en handelen naar het belang die klanten voor uw organisatie hebben. Uw missie, visie en strategie zijn gedeeld en vertaald tot op individueel niveau. Hierdoor weet iedere medewerker welke bijdragen van hem/haar worden verwacht. Zij ontwikkelen zich tot uw kwaliteit controleur en voortdurend verbeteraar. In uw, ook hier, langdurige relatie met uw medewerkers ontwikkelt u gezamenlijk een lerende organisatie. Lean Management Professionals ondersteunen bij het maken van de vertaalslag tot op individueel niveau en in het aanreiken van en trainen in de daarvoor geschikte instrumenten.

Lean Manufacturing Aanpak en uw levertijden.

Klanten houden er niet van om te moeten wachten. En u houdt er niet van uw klanten te moeten teleurstellen. Of erger, uw klanten te verliezen aan een concurrent. Gelukkig beschikt onze Lean Manufacturing Aanpak over een grote gereedschapskist. En daarin zitten meer dan voldoende concepten en gereedschappen om uw levertijden tot een absoluut minimum te beperken. Gecombineerd met de cultuurverandering brengen Lean Management Professionals deze concepten en gereedschappen in. Uw medewerkers (en managers en leidinggevenden) worden getraind in het hoe en wanneer van het gebruik. Door het verwijderen van “verspillingen” in het proces en het optimaliseren van de arbeidsverdeling zullen uw levertijden korter worden. En uw klanten meer tevreden.

Lean Manufacturing Aanpak en uw kosten

Klanten zijn bereid om te betalen voor een kwalitatief hoogwaardig product. Tegelijk moet er wel balans zijn tussen prijs en kwaliteit. En u verkeert met uw organisatie naar alle waarschijnlijkheid in een competitieve omgeving. En ook hier leidt de focus van onze Lean Manufacturing Aanpak op uw processen en de inzet van de juiste Lean Manufacturing concepten en gereedschappen tot resultaat. Uw voortbrengingskosten worden, soms spectaculair, lager. Lean Management Professionals beschikken door hun langjarige ervaring over de noodzakelijke kennis van de juiste gereedschappen en delen die kennis graag met uw organisatie.

Lean Manufacturing Aanpak door Lean Management Professionals

  • Waarom bestaat uw organisatie, waar wilt u heen, hoe gaat u dat doen en wat gaat u doen (True North, Hoshin Kanri). Missie, Visie, Strategie
  • Ontwikkeling van uw eigen Lean cultuur als absolute voorwaarde om te komen tot een voortdurend lerende en verbeterende organisatie. En dat leren en verbeteren is nodig om uw organisatie continu te kunnen aanpassen aan de voortdurende in- en externe veranderingen.
  • Ontwikkelen van “Lean Leiderschap” op alle niveaus in uw organisatie
  • Focus op de lange(re) termijn
  • Vertaling van Missie, Visie, Strategie via (eventueel) uw BU’s, afdelingen en Teams naar uw individuele organisatieleden. Wat betekent het voor mij, waaruit bestaat mijn bijdrage aan het team, de afdeling, wanneer ben ik succesvol? Transparantie in verwachtingen en bijdragen.
  • Inventarisatie van de verwachtingen van uw stakeholders, de klant in de allereerste plaats. Volstrekte helderheid in wat uw stakeholders van u en uw organisatie mogen verwachten.
  • Sterke nadruk en focus op uw bedrijfsprocessen door de hele organisatie heen. Kernvraag: Welke processen voegen klantwaarde toe? En binnen deze processen: Welke processtappen voegen klantwaarde toe? Met gevolgen voor kosten en levertijden.
  • Ontwikkeling van uw organisatie tot een lerende organisatie. Een lerende organisatie die zich daardoor kan aanpassen aan de voortdurende interne en externe veranderingen. Wij vergroten het aanpassingsvermogen.

Lean Manufacturing Aanpak en onze aanbieding:

Wat wij bieden zijn ruime kennis en ervaring waar het gaat om Lean Manufacturing. Ervaring met Lean in uiteenlopende branches. De nodige levenservaring. En niet alleen vanuit de achtergrond van adviseur en coach, maar ook met handson ervaring als manager. Zowel waar het gaat om de beschikbare Concepten en Gereedschappen, maar zeker ook als het gaat om Filosofie, Cultuur en Leiderschap.

U kunt ons inschakelen om u te ondersteunen bij de overgang naar Lean Manufacturing. U kunt ons ook inschakelen als de nood hoog is en er snel en ingrijpend verbeterd moet worden. Maar u kunt ons ook inschakelen bij “reshoring”, het terughalen van uw productie, om deze direct volgens de Lean Manufacturing principes en filosofie in te richten.

Wilt u, helemaal vrijblijvend, met ons overleggen over uw Lean Manufacturing uitdagingen, vult u dan het informatie-/contactformulier hiernaast in. Mailen of bellen kan natuurlijk ook. Wij nemen vervolgens contact met u op.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden