Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Management Professionals, Leiders in Lean

 Lean Management Professionals verwelkomen u op hun website over Lean Management!

U heeft uw organisatie door de crisis geloodst. En u realiseert zich, NU is het moment om, als hoogste leidinggevende van uw organisatie(onderdeel), met uw organisatie de weg naar een Lean Management Organisatie op te gaan. Naast informatie over onze dienstverlening treft U op onze website al veel informatie aan die U kan helpen bij uw oriëntatie.

Let Op:

Een transformatie op weg naar een Lean Management Organisatie begint bij U en uw team! Geen “Lean-Staf” verantwoordelijk voor de veranderingen. Een dergelijk ingrijpende overgang, die de organisatie en haar medewerkers in alle uithoeken omvat kan niet anders dan door U, als hoogste baas, geleid worden. Geen “CLO” (Chief Lean Officer) erbij in uw team (maar U, wel samen met uw team).

De weg naar een Lean Organisatie is dan ook geen Quick Fix, ook geen “Copy-Paste”, maar een lange reis op weg naar een voor ALLE stakeholders betere organisatie. De klant is hierbij de Primus inter Pares.

En omdat het bij U begint, begint onze ondersteuning ook bij U en uw Team. En begeleiden, ondersteunen en faciliteren wij U “Every step of the Way”. En U leert bij iedere stap. Zolang als moet, maar niet langer dan echt nodig.

Wat is Lean Management volgens Lean Management Professionals?

Lean Management is een, de volledige organisatie omvattende organisatie- of management filosofie. Een Leanreis raakt dan ook iedereen en elk proces in uw organisatie.

Lean Management en Lean Management Professionals ondersteunen u bij:

 • De klanten analyse. Uw klanten zijn de Primus inter Pares van al uw stakeholders bij uw organisatie. Geef ze “wat” ze willen, “wanneer” ze het willen en “waar” ze het willen. Maar…breng focus aan in uw klantportfolio.
 • Het ontwikkelen van u, uw mensen, medewerkers, leidinggevenden, managers. Van Toyota komt de uitspraak: “First we built people, then we built cars”.
 • Het vormgeven van een cultuur, waardoor uw (lerende) organisatie in staat is zich continu aan te passen aan zich wijzigende in- en externe omstandigheden. (Vergroten van het adaptief vermogen)
 • Het richten van uw organisatie, in alle opzichten, in al haar geledingen en op elk niveau, op de lange termijn. Het gaat om een beschrijving van uw organisatie, haar klanten, haar producten en dienstverlening over 20 – 30 jaar. (True North)
 • Het vertalen van deze beschrijving, via tussenstappen zoals Hoshin Kanri, naar “En wat betekent dat voor ons dagelijks handelen?” en het vertalen van lange termijn organisatie beschrijving naar: “En wat betekent dat voor mijn bijdrages als individueel organisatielid?”
 • De rollen, taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van alle organisatieleden, waaronder nadrukkelijk aandacht voor u en uw team in de vorm van de ontwikkeling van uw Lean Leiderschap. Maar ook individueel Leiderschap op elk niveau.
 • Het continu verbeteren van: de kwaliteit & betrouwbaarheid van uw product, dienst en/of zorg, verkorten van uw levertijden en verlagen van uw kosten. Gebaseerd op de Klantwens. Door de inzet van bijvoorbeeld de KATA, PDCA en/of Kaizen, e.d.
 • Focus op de plek waar het werk voor de klant wordt uitgevoerd. Ga zelf kijken, respecteer uw mensen, vraag naar oorzaken van problemen en help bij het oplossen.

 

Lean Management Professionals

Lange termijn geeft richting aan wat verbeterd MOET worden

“Je moet over de grote dingen nadenken, terwijl je de kleine dingen doet, zodat alle kleine dingen de juiste richting krijgen” (Alvin Toffler)

Waarom Lean Management volgens Lean Management Professionals?

Lean Management Professionals streeft ernaar  u te ondersteunen om uw organisatie tot leider in uw specifieke branche te maken en langjarig te houden.

 • Het gaat dan over de juiste kwaliteit-/prijsverhouding van uw producten, uw dienstverlening of uw zorgaanbod. Let wel, woorden en hun volgorde doen ertoe: Eerst Kwaliteit, dan Kosten. In de voor de klant juiste verhouding.
 • Over de hoge betrouwbaarheid ervan.
 • Het gaat ook om uw korte levertijden.
 • En, niet in de laatste plaats gaat het ook om uw lage voortbrengingskosten.
 • Last but not least: om het grote adaptief vermogen van uw organisatie in een wereld waarin “verandering” de enige constante is.

Wij zijn er van overtuigd dat Lean Manufacturing (Industrie, doorontwikkeling van het Toyota Production System) en/of Lean Management (Zorg-/Dienstverlening) dat als management- en organisatiefilosofie mogelijk maken.

Lean Management Professionals hebben hun dienstverlening daarop ingericht. Door middel van ondersteuning, advisering, kennis- en vaardigheden overdracht aan u en uw medewerkers en/of door tijdelijk management maken wij het voor u en uw organisatie mede mogelijk om, volgens uw klanten, de beste (niet persé de grootste, dat gaat vanzelf) te worden in uw branche.

Niet alleen vandaag, maar juist ook voor de langere termijn. Door uw organisatie ook te leren zich continu aan te passen aan de voortdurende in- en externe ontwikkelingen. U gaat leiding geven aan een continu lerende organisatie

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptive to change (Darwin)

Lean Management Professionals

Het “Klantpad” Leren Zien

Lean Management Professionals, wie zijn wij?

Lean Management Professionals is een hands-on advies en implementatie bureau te Apeldoorn, Gelderland, met als specialisatie Lean Management / Lean Manufacturing.

Onze ervaring met Lean Manufacturing en Lean Management gaat terug tot 2003, niet alleen theoretisch, maar vooral ook praktisch.

Lean gaat immers niet alleen over denken, maar vooral ook over doen.

Wij werken vanuit de visie dat uw producten, uw dienstverlening en/of  uw zorgaanbod waarde moeten toevoegen aan uw klanten, cliënten en/of patiënten om hun tevredenheid met en loyaliteit aan uw (Customer Excellence) organisatie te verhogen.

Die klant, cliënt of patiënt is de primus inter pares onder alle stakeholders van uw organisatie.

Lean Management Professionals, dienstverlening op maat

Lean Management Professionals realiseren zich dat niet iedere organisatie dezelfde behoeften heeft. Een crisissituatie vraagt een andere aanpak dan ondersteuning op weg naar Lean Management / Lean Manufacturing in een stabiele omgeving.

Afhankelijk van uw situatie bieden wij onze dienstverlening aan, die wij aanpassen op uw specifieke omstandigheden. Uw organisatie is per slot van rekening uniek. Maar in welke situatie ook, al onze dienstverlening begint bij U.

Belangrijk gespreksthema daarbij is hoe u uw transformatie naar uw Lean Management / Lean Manufacturing organisatie wilt organiseren. In onze opvattingen over Lean geeft uzelf leiding aan deze transformatie.

 • Wilt u eens geheel vrijblijvend met ons praten over de transformatie naar een Lean Management of Lean Manufacturing Organisatie? En wat dat voor u, als Leider van die transformatiereis, en voor uw organisatie zal betekenen? Wij nemen graag de tijd voor u. Via onze contactgegevens kunt u ons altijd mailen of bellen.

Wilt u de transformatie naar een Lean Organisatie uitbesteden aan anderen (Chief Lean Officer?), een Lean Staf organisatieonderdeel inrichten, of wilt u alleen maar sponsor van een door externen geleid Lean project zijn? Gelooft u dat een bottom-up invoering de juiste weg is? U gaat ervan uit, dat Lean een project is? Dan brengen wij u graag in contact met andere, ook goede, collega consultancy-bureaus.

Lean Management Professionals, comfortabel in (maat)pak en in spijkerbroek

Lean Management Professionals

Lean Management Professionals

Lean Management Professionals bieden daarbij o.a:

Volledige ondersteuning bij Lean Manufacturing / Lean Management transformaties of Operational Excellence door het ontwikkelen van een Continu Verbeter Cultuur en Lean Leiderschap.

Wij bieden mens- en resultaatgericht maatwerk waarbij voor ons het belang van u en uw organisatie voorop staat.

Daarbij voelen wij ons net zo comfortabel in een (maat)pak als in een spijkerbroek.

Hieronder  John Shook, in een Engelstalige video, de moeite waard als het gaat om Lean Management.

John Shook: “He is recognized as a true sensei who enthusiastically shares his knowledge and insights within the Lean Community and with those who have not yet made the lean leap. Shook learned about lean management while working for Toyota for nearly 11 years in Japan and the U.S., helping it transfer production, engineering, and management systems from Japan to NUMMI and subsequently to other operations around the world. While at Toyota’s headquarters, he became the company’s first American kacho (manager) in Japan. In the U.S., Shook joined Toyota’s North American engineering, research and development center in Ann Arbor, MI, as general manager of administration and planning. His last position with Toyota was as senior American manager with the Toyota Supplier Support Center in Lexington, KY, assisting North American companies implement the Toyota Production System.”

Boeken door John Shook op de John Shook pagina:

 • Learning to See: Value Stream Mapping to Add Value and Eliminate MUDA
 • Managing to Learn, Using the A3 Management Process to Solve Problems, Gain Agreement, Mentor and Lead
 • Lean Lexicon, A Graphical Glossary for Lean Thinkers
 • Kaizen Express; Fundamentals for your Lean Yourney [Toshiko Narusawa]
 • VSM Participants Guide for Training to See: A Value Stream Mapping Workshop

Blog

We houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het veld van Lean Management.

Lezen
nieuwskrant

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden