Eric Groothuis

Master of Lean Management

(G)een Lean Management Business Case

Categorie: Lean-Datum: 15-05-16

Lean Management Business Case? JA / NEE

Lean Management Business Case

Lean Management Business Case:

Op Wikipedia staat een beschrijving van de: “Business Case”.

De definitie luidt:

Een businesscase is een projectmanagementterm waarin de zakelijke afweging om een project of taak te beginnen beschreven wordt. In de businesscase worden de kosten tegen de baten afgewogen, rekening houdend met de risico’s. Vaak wordt aan de hand van de businesscase besloten om wel of niet te starten en/of verder te gaan met een project.

Het besluit van de organisatieleiding om haar organisatie om te vormen naar een “Lean Management Organisatie” (wat dat dan ook is…) wordt vaak genomen op basis van een lean management business case. Aanleiding om een lean management business case op te stellen is in veel gevallen dat iemand in de organisatieleiding heeft gehoord, dat er met “Lean” efficiency slagen zijn te maken.

Nou, dat klopt. Door de inzet van Lean Management concepten en instrumenten zijn relatief snel verspillingen in bedrijfsprocessen te ontdekken. En een aantal ervan zijn relatief snel en makkelijk op te lossen, waarmee de efficiency op korte termijn wordt verbeterd. Het plukken van “laag hangend fruit” is meestal het probleem niet.

Maar…zijn  we dan op weg naar een Lean Management organisatie? En moet deze aanpak worden gefaciliteerd? Het antwoord op de laatste vraag is in een crisissituatie waarin het voortbestaan van de organisatie wordt bedreigd natuurlijk “Ja”.

In alle andere gevallen ook?

Waarom wordt er om een Lean Management Business Case gevraagd?

Financiële onderbouwing van beslissingen is nu eenmaal steeds belangrijker geworden. En een lean management business case kan aangeven of de juiste financiële afwegingen zijn gemaakt om met een (lean) project te starten, waarbij nadrukkelijk ook wordt gekeken naar de terugverdien tijd. Let wel: Een Lean project, niet de transformatie naar een Lean Management organisatie.

Niet onbelangrijk in een wereld waarin, als het misloopt, vooral wordt gezocht naar “wie” verantwoordelijk [schuldig?] is…… Alsof dat iets oplost.

De vraag om een lean management business case geeft ook aan, dat financiële overwegingen tenminste één van de belangrijkste dominante factoren is op grond waarvan besluiten worden genomen.

Tegelijk probeert men met hulp van een zorgvuldig en gedetailleerd uitgewerkte lean management business case de onzekerheden in deze wereld te beheersen en controleren.

Zou het helpen? Al die tijd en energie die talentvolle en goed opgeleide medewerkers steken in het opstellen en volgen van business cases? Beheersen we dan alle onzekerheden? Hebben we de ontwikkelingen binnen en buiten de organisatie daarmee in de greep? In een wereld die steeds sneller verandert?

Belangrijker misschien nog: Hebben we voor onszelf en voor onze medewerkers de mogelijkheden gecreëerd om te leren, te groeien, te verbeteren? Om daarmee onze klanten betere producten of diensten te leveren, tegen lagere kosten?

Ik denk het niet!

Geen Lean Management Business Case?

En toch naar een Lean Management Organisatie.

[Overigens voor diegenen die dat een te groot avontuur vinden zijn er ruim voldoende, gerenommeerde lean consultancy bureaus die voor u wel een lean management business case willen opstellen.]

Ja, toch Lean Management. Daarvoor gaan we terug naar het “Waarom” van uw organisatie. Waarom bestaat uw organisatie? We hebben het hier over de “Why” van de “Golden Circle” van Simon Sinek.

Uw organisatie is ooit klein begonnen met een idee, een oplossing voor een probleem, met een gat in de markt. Zoals tegenwoordig een beetje startup (uw organisatie is dat ooit geweest) klein in een garagebox of op zolder begint. Niet met als drijfveer om veel geld te gaan verdienen, maar om iets te realiseren, een probleem op te lossen, een bijdrage te leveren, iets moois te maken. Vanuit passie en gedrevenheid.

En…Het grote voorbeeld als het om Lean Management gaat:

Toyota is in de jaren vijftig ook niet met een business case begonnen, maar vanuit een overtuiging!

Lean Management Business Case of vanuit overtuiging?

Lean Management Business Case

Volgt u de “Main Stream” of volgt u uw “Own Stream”?

Vanuit die gedrevenheid, vanuit die overtuiging zou u ook uw Lean Management organisatie kunnen bouwen. Uw oplossingen tot de beste oplossingen ter wereld willen maken, vanuit die gedachte. En niet vanuit de megalomane overweging de grootste te willen worden. Wiens belang is daarmee eigenlijk gediend?

Maar ook vanuit de overtuiging dat u dat niet alleen kunt, dat u daarvoor onder andere ook uw mensen nodig hebt. Dat u daarvoor een uitstekende relatie met al uw andere stakeholders wilt hebben. Let wel: Niet moet hebben, maar wilt hebben. Omdat relaties u helpen om de beste te worden.

Dat u met uw organisatie een passie ontwikkelt om uw oplossingen aan te laten sluiten bij de impliciete en expliciete wensen van uw klanten. En van daaruit komt u tot de invulling van het “Hoe” en het “Wat” van uw organisatie.

Lean Management Business Case of omwille van uw klanten?

Uw bestaansrecht, dat van uw organisatie is gelegen in het hebben van klanten. Klanten die graag en regelmatig de “oplossingen voor hun behoeften” kopen die uw organisatie aanbiedt. Klanten die de juiste kwaliteit -prijs verhouding zoeken. [NB: Niet prijs – kwaliteit verhouding, alleen al de volgorde van de woorden is verkeerd] Een verhouding die u graag wilt bieden. En daarom zijn uw klanten de Primus inter Pares van al uw stakeholders.

En zorgt u continu voor inzicht bij u en uw medewerkers in de impliciete en expliciete wensen en verlangens van uw klanten om uw producten/diensten (oplossingen) voortdurend daaraan aan te kunnen passen. [En eventueel uw organisatie] U wilt met uw organisatie Customer Excellence bereiken.

Lean Management Business Case of met uw medewerkers?

Hier speelt in uw besluit om een Lean Management organisatie te gaan bouwen uw mensbeeld een belangrijke rol. Gaat u mee in de slogan: “Vertrouwen is goed maar Hoffman is beter” dan gaat de transformatie niet lukken.

Bent u er van overtuigd, dat de meeste medewerkers vanuit een positieve grondhouding willen bijdragen aan de groep (uw organisatie) waarmee zij zich verbonden voelen? Als dat zo is en u geeft daar in uw dagelijks handelen (Houding & Gedrag) invulling aan, dan gaan uw medewerkers met u uw Lean Management organisatie bouwen. Voor uw klanten, voor u EN voor zichzelf!

Maak van uw Human Resources weer Human Beings.

We build our people first before we build a car – Toyota.

Lean Management Business Case of uw leiderschap?

De ontwikkeling tot een Lean Management organisatie staat of valt bij u! U bent de eerste en belangrijkste cultuurdrager van uw organisatie. Iedereen kan de kunstjes (concepten/instrumenten van Lean Management) leren. Het internaliseren van gewenste houding en gedrag is een ander verhaal. U (en uw directie-/management team) bent het voorbeeld waaraan de andere organisatieleden zich spiegelen.

U zult, om succesvol te kunnen zijn, veel van uw overtuigingen en gedrevenheid nodig hebben. Let wel: Het is maar weinig organisaties gegeven om langdurig de vruchten te plukken van de overgang naar Lean Management. Het gaat dus niet alleen over overtuigingen en passie, maar nadrukkelijk ook om consequent volhouden, om uw uithoudingsvermogen.

Lean Management Business Case onnodig voor uw eerste stap

Lean Management Business Case

Lean Management Business Case

De eerste stap begint bij u (en uw directie-/management team). Als team zult u d.m.v. trainingen, workshops, bedrijfsbezoeken, coaching zich de Lean Management Filosofie eigen moeten maken. Dergelijke trainingen/workshops beginnen niet perse bij een Lean Consultancy Organisatie.

Uw oriëntatie op de lean management filosofie moet duidelijk maken wat er aan houding en gedrag nodig is om leiding te kunnen geven aan uw transitie naar een Lean Management organisatie. Daarop zullen de trainingen en opleidingen van u en uw team moeten worden gebaseerd. En omdat het vooral gaat om een cultuurverandering, is het voor de trainer/opleider ook van belang te weten vanuit welke organisatiecultuur u nu start.

Zet u de eerste stap, dan begint u aan een niet meer eindigende reis voor uw organisatie. Immers onderdeel van deze reis is het “Continu Verbeteren”. Continu, dus niet als project! En dus zonder Lean Management Business Case!

Zonder Lean Management Business Case maar vanuit uw overtuiging en visie

Het grote Lean voorbeeld is altijd Toyota. Een belangrijke constatering ooit door een gerenommeerde krant over Toyota gemaakt is:

“Toyota is not a production system, it is a way of life”

En voor diegenen onder u die vooral hun shareholders gerust moeten stellen: In 2013 wist Toyota wereldwijd meer auto’s te slijten dan al zijn concurrenten en boekte daarbij volgens analisten ongeveer evenveel winst als Volkswagen en General Motors (nr’s twee en drie) bij elkaar. Lange tijd waren de reserves van Toyota groter dan de gecombineerde beurswaarde van GM en Ford samen.

NB: Vertel uw aandeelhouders daar eerlijkheidshalve wel bij, dat Toyota met het “Toyota Production System” en de “Toyota Way” in de jaren vijftig is begonnen. Lean Management is geen “Quick Fix!!!”

Wilt u eens geheel vrijblijvend met ons spreken over uw Lean Management / Lean Manufacturing uitdagingen, stuur uw contactgegevens via het reactie formulier. Wij nemen dan contact met u op. (En nee, ook daarna geen spam of ander “gehinder”)

 

  •  Reactie van Martijn Emons, Quality Project Manager at ASML:
  • Leuk geschreven Eric! Inderdaad heel herkenbaar, zelfs als Six Sigma man wordt ik soms dodelijk vermoeid met het onderbouwen van business-cases aan het begin van het project. Ik snap het ten dele voor project-selectie… alla. Maar op een gegeven moment moet je niet moeilijker doen dan dat het is. Ik heb op mijn Linkedin profiel een slide staan over de drijfveren waarom bedrijven met Lean Six Sigma beginnen (kosten, klant tevredenheid, innovatie etc.) Maar een paar keer per jaar moet ik vermoeid de laptop dichtklappen en rondvragen “je moet soms ook gewoon durven te kiezen wat voor een soort bedrijf je wilt zijn: dus ‘wat willen jullie zijn’?” En als het dan nog niet van de grond komt, dan hebben ze de Lean Journey echt niet gesnapt en was de tijd er niet rijp voor. Interessantere klussen staan dan toch weer gelukkig om de hoek te wachten.
Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden