Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Filosofie Cultuur deel 1

Categorie: Lean-Datum: 10-10-15

Lean Filosofie, Cultuur deel 1: Geschiedenis

Lean Filosofie deel 2

Lean Filosofie, Cultuur deel 1,

de Toyota Cultuur in uw organisatie

Lean Filosofie Cultuur deel 1 is de inleiding op het onderwerp dat in komende blogs meer aandacht zal krijgen.

Iedere Lean adviseur, Lean coach zal het met u hebben over de noodzaak om een “Lean Filosofie, Cultuur” te ontwikkelen. En vervolgens enthousiast aan de gang gaan om uw organisatie te faciliteren bij het bereiken daarvan.

Maar heel vaak is de Lean Filosofie, Cultuur die natuurlijk op maat voor uw organisatie wordt ontwikkeld, een afgeleide van de Lean Filosofie zoals ooit ontstaan bij Toyota, de Toyota Cultuur (“The Toyota Way”)

Uw organisatie is misschien geen autofabriek, is niet ontstaan in de omstandigheden waarin Toyota is ontstaan. De wortels van uw organisatie liggen hier, uw organisatie heeft al een eigen cultuur en uw organisatie is uniek.

Lean Filosofie, Cultuur deel 1

Toyota’s Traditions

Lean Filosofie, Cultuur deel 1:

Het belang van de (cultuur)geschiedenis van uw organisatie

Het is belangrijk om de filosofie, cultuur van uw eigen organisatie en het ontstaan ervan te doorgronden. In deze blog Lean Filosofie Cultuur deel 1 benoem ik de door mij te behandelen onderwerpen:

  • Hoe is uw organisatie ontstaan?
  • Onder welke sociaaleconomische omstandigheden?
  • Welke aspecten hebben in de loop van het bestaan uw organisatie beïnvloed?
  • Welke mens- en maatschappijvisie dragen de cultuurdragers in uw organisatie met zich mee?
  • Welke normen en waarden zijn onderliggend?
  • Welke bijdrage wilt u leveren met uw producten, uw dienstverlening, uw zorgaanbod?
  • Welke plaats heeft uw organisatie in de maatschappij?
  • Wie beschouwt u als stakeholders van uw organisatie?
  • In welke termijnen denkt u als u nadenkt over de toekomst?
  • Hoe lang bestaat uw organisatie al?

Waarom is het doorgronden van de filosofie, cultuur van uw organisatie eigenlijk belangrijk?

Lean Filosofie, Cultuur deel 1

Cultuurgeschiedenis van Europa

De Filosofie, Cultuur wordt geleidelijk gevormd uit de belevenissen en ervaringen van mensen betrokken bij uw organisatie. Daarnaast spelen bij het ontstaan van de Filosofie, cultuur de normen, waarden en opvattingen een rol. Samen met beelden, mensbeeld, maatschappijvisie en dergelijke.

Maar ook omgevingsfactoren als het deel van de wereld waarin u en uw mensen zijn opgegroeid en waarin u leeft en werkt.

Zo is het “Calvinisme” in ons land doordrongen ook in niet-gelovige kringen, waar Toyota te maken had met een cultuur waarin (een variant van) het Boeddhisme dominant was.

Zo leven wij in een steeds meer individualiserende samenleving, waar dat in Azië nog maar de vraag is. Zo kent de Japanse taal in het dagelijks gebruik het woord “ik” niet. Alleen in formele zin zijn er begrippen die het “ik” aan kunnen duiden.

“Culture eats strategy for breakfast”

Na deze blog, Lean Filosofie Cultuur deel 1, zal ik de genoemde onderwerpen de komende maanden verder uitwerken.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden