Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Filosofie, Cultuur deel 3

Categorie: Lean-Datum: 24-02-16

Lean Filosofie, Cultuur deel 3: Sociaaleconomische omstandigheden bij het ontstaan

Lean Filosofie deel 4

Lean Filosofie, Cultuur deel 3:

De sociaaleconomische omstandigheden.

Organisaties worden geboren onder verschillende sociaaleconomische omstandigheden.

Lean Filosofie, Cultuur deel 3:

Start met Schaarste of in Overvloed?

Schaarste aan mensen (medewerkers),aan kennis/competenties, middelen (grondstoffen/ productiemiddelen/ruimte) en/of kapitaal beïnvloedt onze houding en ons gedrag. We zullen eerder geneigd zijn tot spaarzaam gebruik bij schaarste dan wanneer wij kunnen leven in overvloed. En waarschijnlijk dus ook tot meer zorg en aandacht voor deze schaarse zaken.

Lean Filosofie, Cultuur deel 3:

Welke invloed vanuit de start draagt u uit?

Overigens beïnvloedt overvloed ons evenzeer als schaarste. Als cultuurdragers van uw organisatie neemt u dat mee en straalt u dat meer of minder duidelijk uit. Als het bij u niet opkan zullen ook andere organisatieleden niet overtuigd zijn van de noodzaak tot spaarzaam gebruik.

Lean Filosofie, Cultuur deel 3

Schaarste (?) aan Arbeid

In geval van schaarste zijn wij minder geneigd om verspillingen van die schaarse mensen (in aantallen en/of competenties), middelen en/of kapitaal te accepteren, noch van onszelf, noch van andere stakeholders bij onze organisatie. Wij zullen bijvoorbeeld scherper letten op de kwaliteit/prijs verhouding bij onze leveranciers.

Lean Filosofie, Cultuur deel 3:

Het sturen van onze aandacht

Het betekent ook, dat wij bereid zullen zijn om meer tijd en aandacht te schenken aan het verwerven van mensen, medewerkers met de juiste competenties, aan een optimale inzet, maar ook aan de retentie, het behoud van deze medewerkers voor de organisatie.

Schaarste aan grondstoffen/productiemiddelen leidt ertoe dat we erop toezien, dat zowel onze mensen als wijzelf zorgvuldig omgaan hiermee. Immers, gebrek eraan leidt vrijwel direct tot verlies aan capaciteiten en daarmee aan omzet en winst. In geval van schaarste in productiemiddelen zullen we geneigd zijn om te kiezen voor techniek die zichzelf heeft bewezen als duurzaam en betrouwbaar.

Lean Filosofie, Cultuur deel 3:

(Niet) accepteren van financiële afhankelijkheid

Lean Filosofie, Cultuur deel 3

Schaarste aan kapitaal

Gebrek aan kapitaal kan de groei van uw organisatie remmen of zelfs in de kiem smoren. En niemand is, zeker na de laatste financiële crisis, nog graag afhankelijk van banken en/of andere kredietverstrekkers.

Schaarste hier leidt er dus bijvoorbeeld toe dat er in  uw organisatie op toegezien wordt, dat geld niet in onnodige voorraadopbouw gaat vastzitten. Mogelijk beïnvloedt het zelfs de hoogte van uw dividenduitkering. (Toyota had op enig moment meer geld in kas dan de gezamenlijke beurswaarde van Ford en GM op dat moment). In de vroege geschiedenis en vanuit zijn oorsprong leerde Toyota onafhankelijk te zijn van externe geldschieters

Lean Filosofie, Cultuur deel 3:

Een aantal vragen

  • Heeft uw organisatie bij haar ontstaan te maken met schaarste (van welke aard ook) en hoe gaat u daarmee om?
  • Die cultuur van spaarzaam omgaan met mensen, middelen, kapitaal, is die cultuur tot nu toe consequent volgehouden?
  • In hoeverre was of bent u afhankelijk van externe financiers? En waarom?
  • Lette u ook tot 2008 “op de kleintjes”?
  • Hoe zorgt u ervoor dat het spaarzaam omgaan met mensen, middelen en kapitaal in uw organisatie (het gaat nu weer iets beter) geborgd blijft?
Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden