Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Filosofie, Cultuur deel 4

Categorie: Lean-Datum: 10-04-16

Lean Filosofie, Cultuur deel 4: Invloeden tijdens het bestaan, de groei van uw organisatie.

Lean Filosofie deel 5

Lean Filosofie, Cultuur deel 4:

Groeifasen organisaties:

Organisatie gaan door verschillende (groei-)fasen heen. Of veranderen in de loop van hun bestaan zelfs compleet van product of dienst en/of doelgroepen. (Kijk naar de tijdlijn van 75 jaar groei van Toyota)

De groeifasen van een organisatie bepalen mede de richting waarin de cultuur van de organisatie zich ontwikkelt. De groeifasen zijn onderdeel van de geschiedenis en daarmee belangrijk om de heersende cultuur te begrijpen.

Lean Filosofie, Cultuur deel 4:

Starten met de Oprichter:

Vaak is hierbij de rol van de oprichter cruciaal. Is hij/zij in staat om zich aan de groei en de daarmee gepaard gaande (noodzakelijke) veranderingen in bijvoorbeeld de structuur aan te passen? Wat is het effect van toenemend vreemd vermogen? Zijn er perioden geweest waarin de facto de financiers het voor het zeggen hadden?

Krijgt de volgende generatie van de oprichter de ruimte om het op zijn/haar manier te doen of blijft de invloed van de oprichter dominant?

Lean Filosofie, Cultuur deel 4

GROEIFASEN

Lean Filosofie, Cultuur deel 4:

Hoe groot gaat de organisatie groeien?

In een groter verband, welke effecten hebben internationalisering van een organisatie op de cultuur? Doen andere opvattingen hun intrede door de komst van (verre) buitenlanders in de leiding? Betekent internationalisering ook dat de organisatie haar productie of dienstverlening of zelfs haar R & D naar het buitenland gaat verplaatsen? Welke aandacht moet de organisatie besteden aan het handhaven van haar eigen organisatiecultuur? Of juist niet?

Lean Filosofie, Cultuur deel 4: (Re)organisaties

En wat is het effect van de centralisatie en decentralisatie golven?

Wat zijn de cultuureffecten geweest op zaken als “outsourcing”, waarbij eerdere collega’s buiten de organisatie werden geplaatst? Of, wat is het effect geweest van reorganisaties met eventueel daarbij behorende gedwongen ontslagen?

Lean Filosofie, Cultuur deel 4

GROEIEN/BOUWEN

Lean Filosofie, Cultuur deel 4: Financiering, eigen of vreemd?

Is de organisatie langs de rand van een mogelijk faillissement gegaan? Wat was daarvan op de (middel)lange termijn het effect op de hoogte van het eigen vermogen? Het effect op de stakeholders die met de organisatie langs de rand zijn gegaan? Is de mogelijk ontstane saamhorigheid (samen zullen we het redden!) gebleven of inmiddels weer vervluchtigd? En zo ja, waarom?

Kortom, tijdens het bestaan van een organisatie gebeurt er nog wel eens wat en alles wat er gebeurt heeft effect op de cultuur.

Lean Filosofie, Cultuur deel 4:

Uw eigen rol, cultuur sturen of niet sturen?

De vraag is of u dat onderkent, maar vooral of u de effecten herkent bij de stakeholders, met name de medewerkers van uw organisatie. Maar vooral ook of u leiding en sturing geeft aan de gevolgen van in- en externe ontwikkelingen op de cultuur van uw organisatie!!!

NB: Dus niet alleen uw medewerkers, bijvoorbeeld ook uw leveranciers reageren op uw organisatiecultuur. Die bepaalt namelijk mede hoe zij worden behandeld.

  • Zijn er in uw organisatie cultuur bepalende gebeurtenissen geweest, welke en hoe hebben zij de organisatiecultuur beïnvloed?
Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden