Eric Groothuis

Master of Lean Management

Drenthe College

Drenthe College, MBO-college in het Onderwijs

Drenthe CollegeDrenthe College is een Regionaal Opleidingen Centrum voor Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Wij verzorgen voor meer dan 10.000 jongeren en volwassenen onderwijs op diverse niveaus en in verschillende vormen. Mbo-opleidingen kun je volgen in Assen, Coevorden, Emmen, Hardenberg, Hoogeveen, Meppel en Steenwijk. Volwasseneneducatie kan in principe in elke gemeente in Drenthe worden uitgevoerd.

Functies: Personeelsfunctionaris, Docent Personeelswerk, Arbo-Coördinator

Drenthe College, de aanvraag uit het onderwijs

Onderwijs

Drenthe College (ROC)

Na een fusie van verschillende Middelbaar Beroeps Onderwijs organisatie is de vraag gesteld een samenhangend Personeelsbeleid te ontwikkelen voor het nieuwe MBO College [Threant, later opgegaan in het Drenthe College], binnen de kaders van de rechtspositieregelingen voor het Onderwijzend en Onderwijsondersteunend personeel. Daarbij moest ook voortdurend gelet worden op de zogenaamde “Gele Katernen” die vanuit het Ministerie van Onderwijs tenminste wekelijks op het College binnenkwamen. Het te ontwikkelen personeelsbeleid kon uiteraard niet strijdig zijn met vigerende wet- en regelgeving.

Drenthe College, de uitvoering aanvraag Onderwijs

Lean Management Professionals hebben in de functie van Personeelsfunctionaris ad interim. vormgegeven aan de ontwikkeling, goedkeuring en implementatie van het Personeelsbeleid van het MBO-College “Threant”, tegenwoordig een R.O.C., Drenthe College.

Ontwikkeling vond plaats binnen het rechtspositionele raamwerk en daarbinnen werd de ruimte gezocht en gevonden om het noodzakelijke Personeelsinstrumentarium vorm te geven. Daarbij is nadrukkelijk gelet op de onderlinge samenhang van de verschillende instrumenten.

Na goedkeuring door de Centrale Directie en de Medezeggenschap is het beleidsplan gepresenteerd aan de medewerkers en door dezen goedgekeurd. Vervolgens is begonnen met de implementatie van het Personeelsbeleidsplan.

Doel Personeelsbeleid Onderwijs

Naast het scheppen van duidelijkheid over het te voeren personeelsbeleid in de onderwijs instelling en naast het zorgen voor samenhang was het primaire doel het beïnvloeden van de medewerker tevredenheid. Immers, docenten zijn als het ware hun eigen gereedschap en hoe hoger de kwaliteit van het “gereedschap” (Lees docenten) hoe hoger de onderwijs resultaten. En de kwaliteit wordt in hoge mate mede beoordeeld door de motivatie, door de betrokkenheid, kortom door houding en gedrag van het docenten korps. Overigens, laat dit duidelijk zijn, dit geldt ook voor het onderwijs ondersteunend personeel.

Nevenfunctie in het Onderwijs

Naast het ad interim vervullen van de functie van Personeelsfunctionaris kon ook een vacature van Docent Personeelswerk tijdelijk worden opgevuld. Hier kwamen kennisoverdracht en coach vaardigheden aan de orde en werd een groot beroep gedaan op het “geduld” van betrokkene.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden