Eric Groothuis

Master of Lean Management

HMT, Humanistisch Militair Tehuis

HMT's, welzijnsinstellingen t.b.v. de [dienstplichtig] militair

hmt

De stichting “Humanistisch Thuisfront” exploiteerde kort na de Tweede Wereldoorlog de stichting “Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront” ten behoeve van alle medewerkers van de Nederlandse krijgsmacht. De doelstelling van het Humanistisch Thuisfront was het aanbieden van zinvolle vrije tijds besteding op Humanistische grondslag aan de Nederlandse militair en burger, verbonden aan de Krijgsmacht. Daartoe werden een aantal Militaire tehuizen geëxploiteerd in zowel Nederland als in de Bondsrepubliek Duitsland. De tehuizen werkten daartoe op lokaal niveau ook nauw samen met de Humanistisch Raadslieden van het Humanistisch Verbond.

 

Functies: Bedrijfsleider Humanistisch Militaire Tehuizen in Duitsland en Nederland

Welzijn

HMT’s, Humanistisch Militaire Tehuizen

HMT, Humanistisch Militair Tehuis

In de jaren na de oorlog heeft de stichting “Humanistisch Thuisfront” een wisselend aantal Militaire Tehuizen [HMT] op Humanistische grondslag geëxploiteerd via de stichting “Militaire Tehuizen van het Humanistisch Thuisfront”. De huidige doelstelling van het Humanistisch Thuisfront:

“Het bevorderen van optimale mogelijkheden voor de geeste­lijke zorg, bijstand en hulp aan mili­tairen, oud-militairen en veteranen in nauwe relatie met de Dienst Humanistisch Geestelijke Verzorging. Het stimuleren en activeren van zinvolle ontspanning en activiteiten in relatie daarmee”

HMT, een welzijn instelling

De primaire doelstelling van een HMT op Humanistische grondslag was het verzorgen van een zinvolle vrije tijd besteding van de leden van de Nederlandse krijgsmacht. Daartoe werden meerdere Militaire Tehuizen [HMT’s] geëxploiteerd, in Nederland en in Duitsland (Het was de tijd van de “Koude Oorlog”). De zinvolheid werd onder andere vorm gegeven door aansprekende (bij de leeftijdsgroep) exposities, maar ook door optredens van relatief onbekende muziekgroepen.

Welzijn

Naast subsidies vanuit de overheid, opbrengsten van collectes en giften was de voornaamste inkomstenbron van een HMT toch de eigen commerciële exploitatie van haar (horeca) faciliteiten. Naast horeca voorzieningen waren diverse manieren van vrije tijd besteding mogelijk, zoals biljart, tafeltennis en -voetbal, diverse bordspellen en in het HMT in Duitsland, Seedorf, ook een filmzaal. Daarnaast beschikte dit HMT ook over een Taxfree shop.

Humanistisch Militaire Tehuizen [HMT’s] werden overwegend geëxploiteerd bij legerplaatsen waar ook al tehuizen protestantse en katholieke achtergrond aanwezig waren. Door in de eerste plaats te luisteren naar onze klanten (Aan welke soorten van dienstverlening hebben zij behoefte) slaagden we erin het HMT in Duitsland succesvol te exploiteren. Daarnaast werden de medewerkers betrokken en werd hen ruimte gegeven en werden zij gestimuleerd om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het concept. Dit heeft ertoe geleid dat het HMT in Seedorf zich ontwikkelde tot het drukst bezochte. Daarnaast droeg hierdoor de exploitatie bij aan reserveringen die nieuwbouw van het HMT in 1988 mogelijk maakte.

Welzijn

HMT-Seedorf vanaf 1988

Welzijn

HMT-Seedorf 1966-1988

 

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden