Eric Groothuis

Master of Lean Management

Resultaten

Resultaten met Lean Management / Lean Manufacturing

Resultaten door de transitie naar een Lean organisatie.

Kwaliteit & Betrouwbaarheid

Met welke resultaten kunnen we spreken van een succesvolle Lean reis? Als ik kijk naar waar Lean is begonnen en waar de reis nog steeds voortduurt, Toyota, dan denk ik het volgende:

 • Het eerste resultaat is een hoge kwaliteit* van uw product, uw dienst of uw zorgverlening
 • Daarnaast is betrouwbaarheid* hiervan een belangrijk resultaat.
  • *Kwaliteit gedefinieerd als: Juist, Volledig, Tijdig
  • *Betrouwbaarheid gedefinieerd als: Realisatie van het toegezegde Prestatieniveau

Toyota scoort met haar producten (Auto’s) hoog betreffende kwaliteit en betrouwbaarheid op de ranglijsten  van de automobielclubs van o.a. twee van de belangrijkste automarkten ter wereld, de USA en Duitsland. Het gevolg van voorgaande resultaten, waar Toyota veel voor moet doen, is een tientallen jaren durende, winstgevende groei van de organisatie. Tot nu toe ongeëvenaarde resultaten.

Uw Klant

Centraal bij een Leanreis staat de klant. Wat u hier als resultaten wilt bereiken is om met afstand, de nummer één in klanttevredenheid en klantloyaliteit in uw branche te zijn. Uw klant is de Primus inter Pares onder alle stakeholders.

Uw Medewerkers

Om de gewenste resultaten te behalen is daarnaast medewerker “buy-in” nodig. En dat gaat niet vanzelf. Resultaten

Aanbevolen is om met relatief kleine stapjes te beginnen. Vooral om te leren, waaronder het accepteren dat er fouten gemaakt mogen worden. Fouten, om van te leren, niet om iemand de schuld van te geven. En zeker dat element moeten medewerkers ervaren. Met de focus op (continu) verbeteren in de richting van de beoogd resultaten. En daarin werkt het bereiken van resultaten stimulerend.

Maar ook begrijpen, dat succes met de ene groep medewerkers niet ook automatisch succes met een andere groep betekent. Bij iedere groep, eigenlijk bij iedere medewerker moet gewerkt worden aan het betrekken bij en invloed uitoefenen op het veranderproces. En onderschat bij weerstand de angst voor ontslag vooral niet. Veel Lean initiatieven, initieel succesvol, zijn gestrand doordat er weer eens ouderwets gereorganiseerd werd. Vertrouwen komt te voet, maar gaat te paard.

Maak duidelijk wat de organisatie wil bereiken (Why). En bespreek met iedere medewerkers zijn/haar rol daarin en welke resultaten u verwacht.

Lange Termijn Strategie

Om succesvol te zijn is het daarnaast belangrijk om een echt lange termijn strategie te ontwikkelen en te volgen. Niet bij iedere nieuwe directie een nieuwe strategie. Op de lange termijn worden daarmee de beoogde resultaten bereikt. Bij Toyota denkt een daartoe ingesteld team honderden jaren vooruit. Een periode langer dan het bestaan van de auto.

“LEAN heeft wel een beginpunt, maar geen eindpunt”

Onderzoek naar de Resultaten van Lean Transities

Onderzoek Industry Week in de USA

Onderzoek naar de invoering van de Lean Organisatie Filosofie is schaars. In de USA is in 2007 onderzoek gedaan onder industriële organisaties, in Nederland is er in 2015 een onderzoek gedaan door KPMG naar het gebruik van Lean door Nederlandse organisaties.

In de USA liet onderzoek (IW/MPI Census of Manufacturers) zien, dat bijna 70% van alle productie locaties “Lean Manufacturing” inzetten als Verbeter Methode. Slechts 2% daarvan heeft de gestelde doelen volledig behaald, terwijl 24% aangaf significante resultaten te hebben bereikt. Dus, ten tijde van het onderzoek, boekte 74% van de respondenten (te) weinig voortgang.

Hoofdoorzaken niet-behalen Resultaten

Er lijken vier hoofd oorzaken aan te wijzen waarom er onvoldoende voortgang en resultaten worden geboekt:

 • Directie / Hoger Management heeft zich niet gecommitteerd en/of begrijpt de werkelijke impact van Lean niet echt.
 • Directie / Hoger Management heeft moeite om te accepteren, dat verandering van de organisatie cultuur vaak een voorwaarde is om de Lean Organisatie Filosofie succesvol in te voeren.
 • De organisatie beschikt niet over de juist gekwalificeerde medewerkers op de juiste posities
 • De organisatie heeft Lean gekozen als hun Verbeter Methode, terwijl een andere methode of filosofie een betere keus was geweest.

Rol Directie/Hoger Management in het bereiken van Resultaten

De rol van Directie / Hoger Management in het bereiken van resultaten met Lean is cruciaal. Zij moeten voor alles de impact op de organisatie cultuur begrijpen, accepteren en actief ondersteunen. En daarvoor moet zij tijd, mensen en middelen willen vrijmaken. En bereid zijn om hun eigen managementcultuur onder de loep te nemen en waar nodig aan te passen.En niet alleen dit jaar. Maar als onderdeel van hun langjarige operations en business strategische keuzes.

Bezetting Cruciale Lijnmanagement posities

Om resultaten te bereiken, moeten de cruciale (lijn-)management posities met de juiste mensen bezet zijn. Daarnaast is het noodzakelijk om stevige ondersteuning te bieden door middel van training en vaardighedenontwikkeling.

Om dat te beoordelen zijn een aantal vragen te beantwoorden:

 • Wat zijn de (4 – 6) korte termijn prioriteiten in deze positie?
 • Aan welke set competenties (kennis & vaardigheden) moet in deze positie worden voldaan?
 • Welke ervaring en opleiding zijn nodig?
 • Welke maatstaven gebruiken we om een afgewogen oordeel te kunnen vellen?

Aandeel Verbeter Methoden in de USA Resultaten

In de USA, industrie, is Lean Manufacturing de meest gebruikte verbeter methode. Lean Manufacturing wordt twee keer zoveel ingezet als de daarop volgende verbeter methode, Total Quality Management.

 

 

 

 

Onderzoek door KPMG in Nederland

In het “The Lean Journey” onderzoek van KPMG uit 2015 wordt gewerkt met drie Lean stadia.

 1. Het opdoen van eerste Lean ervaringen, 40% van de respondenten
 2. Het van Lean onderdeel maken van het dagelijks werk, 55% van de respondenten
 3. Het realiseren van een Lean cultuur van continu verbeteren, 5% van de respondenten

resultaten

Lean Management Professionals bespreken graag met u hoe u de Leanreis van u en uw organisatie kunt starten en volhouden. Bel ons of vul ons contactformulier in en dan nemen wij, geheel vrijblijvend,  contact met u op.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden