Eric Groothuis

Master of Lean Management

INSERVA Techniek

Inserva, tijdelijk HR-Management

inserva-logo1200dpi.large

Steeds meer producenten weten Inserva te vinden voor hun industrieel onderhoud vanwege lagere kosten en betere prestaties van het machinepark (OEE). Inserva kent als core business het uitvoeren en managen van onderhoud en machinebewerking. Inserva richt zich naar de klant v.w.b. diens eisen maar heeft eigen methoden om het onderhoud te organiseren. Inserva optimaliseert het rendement op manuren door een strikte focus op noodzakelijk i.p.v. wenselijk onderhoud. Tevens kent Inserva een minimum aan hiërarchie en houdt haar vaste kosten laag. Deze kostenvoordelen worden gedeeld met de opdrachtgevers die meerjarige onderhoudscontracten sluiten.

Functie: Human Resource Manager a.i.

Inserva en haar HR-aanvraag

Inserva had behoefte aan een interim invulling van de HR-functie. Deels vanwege de gegroeide omvang, deels vanwege de turbulentie waarin Inserva terechtkwam. Daarnaast werd coördinatie gevraagd van de Personeel- en Salarisadministratie.

Inserva en haar HR- en Salaris administratie

Inserva had behoefte aan coördinatie van de werkzaamheden op de Personeel- en Salarisadministratie. Naast de gebruikelijk verwerking van het In-, Door- en Uitstroom instrumentarium lag de nadruk op pensioen- en verzuimproblematiek. Het laatste werd in samenwerking met de Arbodienst snel en voortvarend opgepakt. De pensioenproblematiek had meer voeten in  de aarde en vroeg om nauwe samenwerking met externe partners. Daarnaast was interne afstemming met de directie van Inserva gewenst.

 Inserva en HR & Organisatie Consultancy

De turbulentie waarin Inserva terechtkwam, veroorzaakt door een even onverwachte als scherpe daling in de omzet, noodzaakte de directie tot diep ingrijpen. Een ingrijpende reorganisatie was het gevolg, waarbij in eerste instantie gebruik werd gemaakt van de mogelijkheden die geboden werden door de Deeltijd-WW. Dit betekende dat betreffende medewerkers de ruimte en gelegenheid kregen om zich, kansrijk, bij te scholen. Zo zijn er workshops in relatie tot Total Productive Maintenance georganiseerd. Dit maakte de medewerkers van Inserva, veelal onderhoudsmonteurs, aantrekkelijker voor werkgevers waar gewerkt werd op basis van Lean Manufacturing.

Uiteindelijk bleek de Deeltijd-WW onvoldoende soelaas te bieden en de mogelijkheden om een vestiging in afgeslankte vorm door te zetten bleken te beperkt. Uiteindelijk leidde dit tot het besluit om afscheid te nemen van ongeveer 15 medewerkers. Hierbij organiseerde HR de begeleiding van deze boventallige medewerkers, was betrokken bij de sociaal plan. Een externe organisatie begeleidde de afspraken omtrent “van werk naar werk”.

 

 

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden