Eric Groothuis

Master of Lean Management

Meester Vleeswarenfabriek

Meester 1847, "Meer, Meest, Meester". Invulling HR-functie

Meester

Ahold is een internationale groep van kwaliteitssupermarkten actief in de Verenigde Staten en Europa. Wij willen winkelen gemakkelijk, prettig en aantrekkelijk maken door altijd de klant centraal te stellen. Wij zijn verbonden met onze klanten. Wij willen klanten waar voor hun geld bieden, de beste kwaliteit en gezonde keuzemogelijkheden en tegelijkertijd waarde creëren voor onze aandeelhouders.

Functies: Personeelsmanager, Coördinator afdeling P&O, Personeel & Salaris Administratie

Meester en de optimalisering van de HR-functie.

De uitgebreide HR-afdeling van Meester, bestaande uit 15 P&O-functionarissen, is gereorganiseerd. Hierbij is met name de P&O-projectafdeling ondergebracht bij de afdelings P&O-ers. Daarbij zijn de aandachtsgebieden van deze P&O-ers opnieuw geanalyseerd en vastgesteld. Dit heeft geleid tot een reductie van 15 naar 9 FTE aan P&O-functionarissen.

Onder verantwoordelijkheid van de HR-afdeling vielen ook de personeel- (2 FTE) en de salarisadministratie (3 FTE). Na zorgvuldige overweging van voors en tegens is de Salarisadministratie organisatorisch bij de Financiële Administratie geplaatst en onder verantwoordelijkheid van de CFO van Meester gekomen.

Meester en de rol van HR bij de samenvoeging van vier bedrijven

Twee organisaties met elk twee productiebedrijven werden samengevoegd tot één organisatie. Dit leidde tot het doorlichten van de verschillende arbeidsvoorwaarden van twee CAO’s en bedrijfsregelingen. Na doorlichting is, onder intensief overleg met de Ondernemingsraad uiteindelijk één CAO en één bedrijfsregeling voor de hele organisatie tot stand gebracht.

Daarbij is van de gelegenheid gebruik gemaakt om te komen tot de oriëntatie op en uiteindelijk invoering van één Personeels Informatie Systeem. Binnen de HR-functie en de lijn is iedere relevante functionaris van deze Vleeswaren Producent vervolgens getraind op inhoud en gebruik.

Meester en de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid

Belangrijk aandachtspunt na de samenvoeging van de vier organisaties bleek het functie- en salaris gebouw. In samenwerking met twee externe partners is dat voortvarend opgepakt. Daarbij zijn twee systemen van functiewaardering geïntroduceerd, Hay en Orba. Tegelijk leidde deze exercitie tot een dieper inzicht in de gewenste verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

Naast functiewaardering en het loongebouw was er een sterke behoefte aan modernisering en coördinatie waar het ging om een uniform verzuimbeleid. Uiteraard heeft de HR-afdeling hierin voorzien, waarbij vooral ook de verantwoordelijkheden van de individuele medewerker nader werden beschreven en onder de aandacht gebracht. Kern van het beleid was de sterke nadruk op het betrokken houden van de medewerker op de ontwikkelingen binnen de organisatie, de Vleeswaren Producent, zijn/haar afdeling en de collega’s.

Kern van het werk van de HR-afdeling werd het overdragen van het uitvoerende P&O-werk naar de lijn. Teamleiders en managers kregen een grotere verantwoordelijkheid op P&O-gebied waar het hun eigen medewerkers betrof. Het was het afscheid van de klassieke Personeelswerker die nog lang bij deze Vleeswaren Producent heeft bestaan.

Meester en reorganisatie van de Staf-/Steundiensten

Na samenvoeging van de verschillende organisaties en bedrijven is natuurlijk gekeken naar een eventuele overlap van verschillende staf-/steunfuncties. Vastgesteld is, dat het hierdoor mogelijk werd om de efficiency van de organisatie te vergroten door het laten vervallen van 55 arbeidsplaatsen. Het vertrek van medewerkers werd zorgvuldig begeleid, waarbbij een externe organisatie ondersteuning verleende bij de begeleiding van werk naar werk.

 

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden