Eric Groothuis

Master of Lean Management

Stegeman

Stegeman en Lean Manufacturing

stegeman

Smithfield Foods is een wereldwijd opererend voedingsmiddelen concern dat uitstijgt boven het op een verantwoordelijke manier verschaffen van voedingsmiddelen. Er is sprake van een 100% betrokkenheid op het milieu, leefgemeenschappen, veilige werkomstandigheden, zorg voor dieren en kwalitatief hoogwaardige voedingsmiddelen.Smithfield is ’s werelds grootste producent en verwerker van varkensvlees en leidend in kalkoenverwerking, rundvee mesterij en -verwerking. Smithfield was in Nederland eigenaar van de Stegeman bedrijven In Wijhe, Deventer en St.Michielgestel.

Functies: Manager Facilitair Bedrijf, Coach Lean Management, TPM-Coach

Stegeman en haar Facilitair Bedrijf

Het Facilitair Bedrijf, verantwoordelijk voor de drie productielocaties van Stegeman,  bestond uit verschillende afdelingen. Op Facilitair gebied waren dat:

  • De Sanitaire Dienst, verantwoordelijk voor de industriële schoonmaak, de industriële wasstraat, het intern transport en productie de opslag en het beheer van de productie hulpmiddelen.
  • De Catering, die de interne bedrijfsrestaurants en pauzeruimtes verzorgde. Verantwoordelijk voor de catering van speciale activiteiten.
  • De Beveiligingsdienst, verantwoordelijk voor de veiligheid van gasten, medewerkers, gebouwen en terreinen.
  • Contractbeheer. Voor het afsluiten en beheren van overeenkomsten van dienstverlening door externe partijen.

Op Technisch vlak waren dat:

  • De technische Onderhoudsdiensten op vier, later drie locaties. Verantwoordelijk voor het onderhoud van primair de productie- en verpakkingslijnen, – machines en – apparatuur. Daarnaast verantwoordelijk voor het onderhoud van gebouwen en terreinen en de waterzuiveringsinstallatie.
  • de afdeling Engineering, verantwoordelijk voor ontwerp en indienststelling van productie- en verpakkingslijnen.

Stegeman, reorganisatie van met name haar Facilitair Bedrijf.

Bij Stegeman is het Facilitair Bedrijf ingrijpend gereorganiseerd. Aanleiding voor deze reorganisatie waren de (veel) te hoge kosten vergeleken met externe aanbieders. Dit op basis van een zorgvuldig uitgevoerde benchmark die door Stegeman op verschillende aspecten is uitgevoerd.

De reorganisatie bij Stegeman had voornamelijk personele gevolgen voor de medewerkers van het Facilitair Bedrijf. Dusdanig, dat met natuurlijk verloop onvoldoende snel het beoogde resultaat bereikt zou gaan worden. Tegelijk moest de kwaliteit van de Facilitaire en Technische dienstverlening omhoog. Dit is gelukt onder gelijktijdige vermindering van het personeelsbestand met 45%.

De Onderhoudsafdelingen realiseerden in dezelfde periode een groei naar de technische beschikbaarheid van de productielijnen van ≥95%, bij een gelijktijdige reductie van het personeelsbestand van >20%.

Ondanks de ingrijpende veranderingen bleef het verzuim onder de 4.0% en het verloop onder de 5.0%. De gemeten affectieve betrokkenheid van de medewerkers behoort tot de hoogste van de onderneming.

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden