Eric Groothuis

Master of Lean Management

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5

Categorie: Lean, Uncategorized-Datum: 08-06-16

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5, Mens en Maatschappij Visie

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5, Mens- en Maatschappijvisie.

Belangrijk in de ontwikkeling van uw organisatiecultuur is hoe u kijkt naar en welke opvattingen u heeft over DE MENS. En daarbij gaat het natuurlijk niet alleen over uw rationele opvattingen, maar ook om alles wat er “onder water” aanwezig is en uw mensvisie beïnvloedt.Lean Filosofie, Cultuur, deel 5

En waar wij hier natuurlijk geen psychoanalyse gaan doen, zult u begrijpen, dat uw mensbeeld gevormd is vanaf uw kindertijd.

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5: (Impliciete) opvattingen

En (impliciete) opvattingen over mensen maken nogal wat uit voor de cultuur van uw organisatie.

Een voorbeeld:

Stel u heeft een mensbeeld dat door bijvoorbeeld de firma Hoffman wordt verwoord in haar reclameslogan: “Vertrouwen is goed, maar Hoffman is beter”.

Wat Hoffman impliciet stelt is, dat u uw medewerkers moet controleren, de facto er dus vanuit gaat dat medewerkers mogelijk niet te vertrouwen zijn. (“U bent wel goed, maar niet gek”)

Opvattingen als deze, bijvoorbeeld gecombineerd met opvattingen als:

  • “Mensen werken alleen voor geld”, of
  • “Mensen hebben (negatieve inkomens-) prikkels nodig om aan het werk te gaan”

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5Zullen leiden tot een organisatiecultuur waarin sterke sturing vergezeld van strakke controle waarschijnlijk de norm zullen zijn.

Daartegenover kunnen opvattingen staan die uitgaan van de eigen verantwoordelijkheid en professionaliteit van de medewerker.

En die het beeld hebben, dat mensen van nature geneigd zijn om een positieve bijdrage te leveren aan de groep/organisatie waarmee zij zich verbonden voelen.

Hier zou een organisatiecultuur kunnen ontstaan waarbinnen zelfsturende teams floreren.

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5, Maatschappij Visie

Maar het gaat ook om hoe u naar de maatschappij kijkt. Bent u van mening, dat uw organisatieonderdeel is van de maatschappij waarbinnen uw organisatie functioneert? Betekent dat, dat u van mening bent dat uw organisatie wel of niet actief bijdraagt aan de ontwikkeling van deze maatschappij? Stimuleert u uw medewerkers om, namens de organisatie, deel te nemen aan activiteiten van en

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5

Ghandi

binnen deze maatschappij? Stelt u ze daartoe wel of niet in staat? Vanuit welke overwegingen dan? Vanuit de overweging dat dit uw organisatie dient, of de maatschappij, of beide?

Het gaat hier niet om goed of fout. Organisaties zitten slechts zelden aan een van de uiteinden van het spectrum.

Het gaat hier om het voor uzelf vaststellen waar u staat met uw organisatiecultuur.

En welke invloed u en uw mede-cultuurdragers (directie/management) daaraan bijdragen of afdoen.

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5, Steun vragen

  • Wat is uw mens-/maatschappijbeeld?
  • Wat is het in uw team gedeelde mens-/maatschappijbeeld?
  • Zijn daar eenduidige opvattingen over?
  • Hoe schat u in waar uw organisatie staat als het gaat om het mens-/maatschappijbeeld?

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5, Toyota Global Vision

Lean Filosofie, Cultuur, deel 5

Toyota Global Vision

Lees ook wat de “Global Vision” van Toyota omvat. De link stuur u door naar de betreffende pagina op de Toyota website.

Lees ook mijn eerdere bijdragen over de Lean Filosofie, Cultuur:

 

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden