Eric Groothuis

Master of Lean Management

Visie op Lean

Visie op Lean van Lean Management Professionals, Apeldoorn (Gelderland)

Onze visie op Lean Management, het doel, de “TRUE NORTH”, van Lean Management Professionals:

Ons eigen lange termijn doel is om bij te dragen:

  • aan een betere wereld door het verspreiden en delen van de Lean Management filosofie.
  • aan een wereld waarin organisaties tegemoet komen aan de expliciete EN impliciete wensen van hun klanten. Waar klanten blij zijn met de oplossingen die hun in de vorm van producten, de diensten en de zorgverlening worden aangeboden.
  • aan een wereld waar medewerkers zich gewaardeerd weten om hun kennis, hun vaardigheden en hun betrokkenheid op de organisatie waar zij werken. Waar medewerkers dagelijks bijdragen aan het (verder) verbeteren van hun organisatie.
  • aan een wereld waarin organisaties zich bekommeren om en betrokken zijn op de gemeenschappen (groot en klein) waarbinnen zij actief zijn.

Visie op Lean Management, inleiding:

Van “Lean Management” bestaat geen algemeen gedeelde definitie. Wel is er vrij breed gedragen overeenstemming dat Lean Management, naast concepten en instrumenten ook een eigen cultuur betekent. Dat leiderschap belangrijk is. In de visie van Lean Management Professionals gaat het om een omvattende organisatiefilosofie. En dat betekent dat alle leden van een organisatie betrokken moeten zijn. Het betekent dus iets voor zowel de directeur als de medewerker.

Juist tijdens een crisis wordt Lean Management veel ingezet als een laatste redmiddel om kosten te besparen om zo een dreigende ondergang van de organisatie te voorkomen. En hoewel de Lean Management gereedschapskist zich daarvoor uitstekend leent en Lean Management Professionals begrijpt dat de nood soms de wet breekt, vinden wij dat Lean Management daarvoor niet bedoeld is. Al ondersteunen wij ook organisaties in nood hiermee. Terwijl ook organisaties die volledig vanuit de Lean filosofie werken kosten besparen. Niet eenmalig, maar continu. En dan niet als doel, maar als gevolg, als resultaat van hun Lean inspanningen.

Visie op Lean Management, groter adaptief vermogen voor uw organisatie

visie op lean

Most adaptive to Change

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most adaptive to change (Darwin)

Door de overgang naar Lean, met onder andere als eigenschap het continu verbeteren, verandert uw organisatie in een “lerende organisatie”. Dit continu verbeteren is gericht op het toegroeien naar uw lange termijn doelen en op het toevoegen van waarde aan uw klant.

En omdat het continu verbeteren met (relatief) kleine stapjes gaat, kan uw organisatie zich daarmee ook voortdurend aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Zowel aan externe veranderingen (Klantwens, regelgeving, concurrentieverhoudingen, etc.) als aan interne veranderingen (Schaarste aan vakkrachten, vergrijzing, etc.)

Met andere woorden, met Lean Management vergroot u het lerende, het adaptieve vermogen van uw organisatie. Er is uitzicht op het voortbestaan op de lange termijn.

Onze visie op Lean Management

visie op lean

Voorspoed op de Lange Termijn

Onze visie op Lean Management en de Lange termijn

In de visie op Lean van Lean Management Professionals gaat het bij Lean Management om een op de lange termijn gerichte organisatiefilosofie. Het voortbestaan van de organisatie gaat boven het op de korte termijn realiseren van (nog) meer winst. Om die lange termijn ook waar te maken, vergroot Lean Management het lerende, het adaptieve vermogen van uw organisatie. Tegelijk houdt een Lean Management organisatie in onze visie rekening met al haar stakeholders.

Onze visie op Lean Management en Klantwaarde

Een lange termijn visie op lean die is gericht op het toevoegen van die waarde aan uw product, dienst of zorg waar uw klant, cliënt of patiënt om vraagt. Van al uw stakeholders zijn zij de Primus inter Pares. Daarbij gaat het ook om onuitgesproken verwachtingen en impliciete wensen van uw klanten. Immers, ook hier geldt de “IJsberg”. Een groot deel van de wensen en verwachtingen is in eerste instantie onzichtbaar, verborgen in  de emotionele kant van besluitvorming. Het vergroten van uw klantwaarde zal de loyaliteit van uw klanten vergroten en ze tot uw ambassadeurs maken.

Onze visie op Lean Management en Kostenreductie

Klantwaarde en daarmee de kwaliteit van uw product of dienst staat in directe relatie tot de prijs die uw klanten ervoor moeten betalen. Daarnaast heeft u te maken met concurrentie. Met Lean Management ligt de focus ook op de kwaliteit van het verloop en de output van uw bedrijfsprocessen en met name op het verbeteren ervan. Daarbij gaat het vooral om het verwijderen van Verspilling! Efficiëntere processen leiden tot hogere kwaliteit en daarmee tot lagere kosten.

“Het managen van kwaliteit leidt tot lagere kosten, het managen van kosten leidt tot een lagere kwaliteit”

Onze visie op Lean Management en het verkorten van Levertijden

Tegelijk stellen uw klanten in toenemende mate eisen aan uw levertijden. Steeds minder zijn zij bereid (lang) te wachten. Lean Management richt zich dan ook op verkorting van uw levertijden.

Onze visie op Lean Management en de randvoorwaarden voor succes

De overgang naar een Lean Management organisatie gaat:

1. NIET vanzelf, maar kost moeite en inspanning en

2. NIET van de één op de andere dag, maar heeft tijd nodig.

Wij vergelijken het wel eens met “hardlopen”. Beginnen met hardlopen kost moeite, inspanning. U verbetert in uw tempo en in uw tijden, maar niet iedere dag. Soms gaat u daarin niet vooruit of is er zelfs terugval. U zult niet na een paar trainingsdagen een marathon kunnen lopen. Maar, als u volhoudt komt er een moment waarop u “Flow” zult ervaren. Het gevoel, dat u eindeloos door zou kunnen gaan. En dan is hardlopen niet alleen gezond, maar vooral ook leuk!

En zo is het ook met een overgang naar een Lean Management organisatie. U zult draagvlak moeten vinden voor uw lange termijn doelstellingen, voor uw “stip op de horizon”. U gaat met uw organisatie een cultuur verandering in.

  • De klant wordt echt koning.
  • Uw rol en die van uw management en leidinggevenden verandert in het geven van richting en formuleren en vaststellen van de (lange termijn) doelen. U gaat de ontwikkeling en groei van uw medewerkers faciliteren, ondersteunen en coachen. Hierdoor zijn zij in staat om de vastgestelde doelen ook daadwerkelijk te realiseren. U en uw team ontwikkelen Lean Leiderschap op alle niveaus in uw organisatie.
  • Sleutel tot uw succes zijn uw mensen. Groot onderling vertrouwen tussen leiding en medewerkers in elkaars kennis, kunde en vaardigheden staan aan de basis. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden komen zo laag mogelijk in de organisatie te liggen. Gemotiveerde, betrokken en tevreden medewerkers, gericht op de klant, maken het verschil tussen u en de concurrentie.
  • Uw organisatie wordt een Lerende Organisatie met een groot adaptief vermogen om te kunnen reageren op veranderingen. En leren betekent ook (helaas) fouten mogen maken.

Onze visie op Lean Management en het gebruik van concepten & gereedschappen

Lean Management Professionals zijn ervan overtuigd: Kopiëren van Lean van een andere organisatie, (zelfs Toyota) is geen optie. Ook al is de gereedschapskist vol, voor houtbewerking heeft u geen ijzerzaag nodig. Bovendien, uw organisatie heeft al (misschien impliciet, maar toch) een missie, visie, strategie en cultuur. Die gaan we niet weggooien, zij dienen als basis om uw organisatie verder te ontwikkelen in de door u gekozen richting. En om in het dagelijkse werk de door de klant gewenste kwaliteit (het ‘brede’ begrip) te kunnen leveren op het met de klant overeengekomen moment tegen de laagst mogelijke kostprijs zijn vele gereedschappen en concepten ontwikkeld. Over ons wordt gezegd dat wij goed bekend zijn met een groot aantal concepten en gereedschappen uit de Lean Organisatie Filosofie en deze kunnen inzetten wanneer dat en past en moet, bijvoorbeeld: Concepten:

  • Jidoka, One Piece Flow, Pull, PDCA, Visual Management

Gereedschappen:

  • 5S, 5 Why’s, Andon, Cell, Hoshin Kanri, Kanban, Kaizen, Value Stream Mapping

Onze visie op Lean Management en Continu Verbeteren

Lean Management is niet voor niets een op de lange termijn gerichte organisatie filosofie. Op basis van het voorgaande kunnen Lean Management Professionals u ondersteunen in het werken met uw medewerkers aan het voortdurend verder verbeteren van al uw bedrijfsprocessen.

“Iedereen werkt iedere dag aan het verder verbeteren van ieder proces”. (KATA)

U, uw management en leidinggevenden spelen daarbij een ondersteunende, faciliterende en coachende rol, waarbij u zeker stelt dat alle verbeteracties gericht zijn op het realiseren van uw lange termijn doelen. Uw mensen verbeteren wat kan, met de prioriteit op wat moet! Bij voorkomende afwijkingen, problemen, en dergelijke vinden wij niet de vraag naar ‘wie is de schuldige?’ van belang. Van belang is het zoeken naar de dieperliggende oorzaak en naar een structurele oplossing daarvan. Met elkaar (betrokken) en iedere keer in ieder proces opnieuw.

Onze visie op Lean Management en onze inzet

Iedere organisatie filosofie kent vaak meerdere toepassingsmogelijkheden. Zo ook ‘Lean Management’. De voorkeur van Lean Management Professionals heeft het om ‘Lean Management’ te gebruiken waar het voor bedoeld is. Voor de lange termijn, met waardering en respect voor alle stakeholders en gericht op de klant, cliënt of patiënt. In onze visie op Lean Management dus geen “Quickscans” of “Kosten-Baten Analyses” waarmee snel inzichtelijk wordt gemaakt “hoeveel u wel niet zou kunnen besparen”. Bij ons geen standaard aanpak, dus geen “Leanwave” van drie maanden of een “Leanproject” van negen maanden. Het inrichten van uw organisatie volgens de Leanfilosofie betekent het starten van een lange reis, waarin het “realiseren van besparingen” of het “de grootste in de branche worden” resultanten, uitkomsten zijn tijdens uw reis. Waarbij Lean Management Professionals ernaar streeft om u en uw organisatie zo snel mogelijk op eigen benen te laten staan.

Maar er zijn situaties waarin de (overlevings-)nood hoog is. Ook dan biedt ‘Lean Management’ uitstekende mogelijkheden om snel en veel kosten te besparen om zo op de korte termijn te overleven. Dat biedt ruimte en tijd om een definitieve strategie te ontwikkelen. En ‘Lean Management’ is verleidelijk om in te zetten (en dat gebeurt ook) om alleen en snel de prestatie te verbeteren. Vaak ten behoeve van maar één van de stakeholders, de “shareholder”. Met de huidige druk op de ‘performance’ van organisatie is dat begrijpelijk maar op de lange termijn schadelijk. En ook daarover gaat Lean Management Professionals graag met u in gesprek.

Onze visie op Lean Management en ons aanbod:

Lean Management Professionals is een hands-on advies- en implementatiebureau op het gebied van Lean Management  / Lean Manufacturing en centraal in Nederland, Apeldoorn (Gelderland) gevestigd. Authentiek, gedreven, stevig en resultaatgericht advies en implementatiekracht. Met zowel ruime professionele- als levenservaring. In verschillende branches, profit en nonprofit en in zowel lijn- als staffuncties. Breed inzetbaar, als (interim) manager, als adviseur, als coach. Over ons valt te zeggen dat wij bij voorkeur bouwen aan een langdurig succesvolle organisatie. Met een ruime theoretische kennis van en meerjarige praktische ervaring met Lean Management. Wij leveren u maatwerk waar het gaat om Lean Management, waarbij in onze visie op lean het belang van u als opdrachtgever en daarmee als klant, altijd voorop staat. Lean Management Professionals kiezen hun opdrachten zorgvuldig. Kunnen we echt iets toevoegen aan u en uw organisatie, kunnen we onze passie en ons enthousiasme op u en uw organisatie overbrengen? Worden u en uw organisatie echt door ons verder gebracht? Of, in Lean Management termen:

Zijn wij in staat waarde toe te voegen aan u en uw organisatie?

Wilt u eens geheel vrijblijvend met ons praten over wat onze dienstverlening betreffende Lean Management of Lean Manufacturing ook voor uw organisatie kan betekenen? Stuur ons dan het door u ingevulde contactformulier op deze pagina en wij nemen contact met u op. Mailen of bellen kan natuurlijk ook.

Visie op Lean

LEAN 2.0

Lean Management Professionals is medeoprichter van Stichting LEAN 2.0 en neemt deel in het bestuur.

 

Introductie stichting LEAN 2.0:

 

Georganiseerde activiteiten:

Van Goed naar Geweldig in het Basisonderwijs op 04-11-2015

Lean en nu…de KLANT op 22-01-2015

Lean denken en doen i/h Basisonderwijs op 01-10-2014

Toyota KATA training met Mike Rother op 15, 16 en 17 -11-2011

Lean & Onderhoud in de Voedingsmiddelenindustrie op 16-09-2011

Lean Theorie in de Praktijk op 22-03-2011

Lean in Ziekenhuizen op 13-01-2011

Lean in Ziekenhuizen op 25-11-2010

Kennismaken met Lean d.m.v. Table Top Presentaties op 25-06-2010

Symposium: “Continuous Involvement with the Lean Journey” 09-04-2010

Deel dit artikel:

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven van Lean en Lean Management Professionals?
Meld u aan voor onze nieuwsbrief.

Copyright © 2019-Lean Management Professionals-alle rechten voorbehouden